ปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ปฏิทินกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปี 64
ครั้งที่ วัน เดือน ปี สถานที่ประชุม หมายเหตุ
1/2564 อา. 17 มกราคม 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
2/2564 จ. 22 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
3/2564 จ. 22 มีนาคม 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
4/2564 จ. 26 เมษายน 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
5/2564 จ. 24 พฤษภาคม 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
6/2564 จ. 28 มิถุนายน 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
7/2564 อ. 27 กรกฎาคม 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
8/2564 จ. 30 สิงหาคม 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
9/2564 จ. 27 กันยายน 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
10/2564 อ. 26 ตุลาคม 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
11/2564 จ. 29 พฤศจิกายน 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
12/2564 จ. 27 ธันวาคม 2564 ห้องประชุมเบญจกาญจน์ มรภ.บุรีรัมย์ เวลา 09.00 น.
Leave a reply