สรุปมติสำคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

[pdf-embedder url=”http://council.bru.ac.th/wp-content/uploads/2018/01/summary-1-61.pdf”]

ดาวน์โหลดเอกสาร

[wpdm_package id=3792 template=”link-template-default-ext.php”]

Leave a reply