หากคุณมีข้อสงสัยหรือสนใจในบริการใดๆ สามารถสอบถามข้อมูลการให้บริการได้จากช่องทางดังนี้

ฝากข้อความ

ติดต่อด้วยตนเอง

 • ที่ทำการ

  สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
  มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 15) ชั้น 2

 • โทรศัพท์

  (044) 611-221
  (044) 611-221 ต่อ 7801

 • เวลาทำการ

  จันทร์ – ศุกร์: 08.00 – 16.30
  เสาร์-อาทิตย์: 08.00 – 16.00