สรุปมติสำคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561

[pdf-embedder url=”http://council.bru.ac.th/wp-content/uploads/2018/02/summary-2-61.pdf” title=”สรุปมติสำคัญในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561″]

[wpdm_package id=3951 template=”link-template-calltoaction3.php”]

Leave a reply