ภาพกิจกรรมประกวดดนตรี และขับร้องเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ระดับอุดมศึกษา

ขั้นตอนที่ 1 การตีโจทย์ คือการแตกหัวข้อที่ได้มาให้ละเอี […]