บรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 รับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2562

หลายคนอาจจะมีปัญหาเวลาทำงานออกแบบอะไรมาสักอย่างแล้วไม่ร […]