กำหนดการ พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซ้อมรับพระราชทานปริญญา […]